GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn

Ověření pravosti podpisu

Ověřování podpisů

Potřebujete úředně ověřit podpis na kupní smlouvě nebo jiném dokumentu? Již nemusíte jít pouze k notáři nebo na úřad, ale je možné si nechat úředně ověřit podpis i u advokáta (tzv. prohlášení o pravosti podpisu).

Advokát může ověřovat podpisy jak na listinách, které sám sepsal, tak i na listinách, na jejichž vyhotovení se nijak nepodílel, ale jednající osoba jí před advokátem vlastnoručně podepsala. Jedná se o tzv. prohlášení o pravosti podpisu.

Ověření pravosti podpisu (legalizace)

Naše advokátní kancelář disponuje ověřovací knihou vydanou Českou advokátní komorou a nabízí svým klientům službu úředního ověřování podpisů - prohlášení o pravosti podpisu, jak ve svém sídle tak v na jakémkoli jiném místě, dle dohody s klientem.

Ověřování je zpoplatněno ve výši 30,-Kč za 1 ověřený podpis.

V případě, jestliže je zákonem nebo klientem vyžadováno úřední ověření podpisu na listině, kterou připravujeme, obvykle je již cena za úřední ověření podpisu zahrnuta v naší odměně za přípravu příslušné listiny.