GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Právní služby a poradenství pro energetiku a právo životního prostředí

Energetika a právo životního prostředí - právní služby a poradenství

Tým spolupracujících právníků Grubner & Partners poskytuje právní služby v souvislosti s celou řadou záležitostí z oblasti práva životního prostředí, konkrétně otázkami ochrany přírody a jejího bohatství, životního prostředí a ekologie. 

Jedná se zejména o právní poradenství v následujících oblastech:

 • Práva a povinnosti subjektů při realizaci podpor na výrobu distribuci a obchod s elektřinou, plynem a teplem z obnovitelných zdrojů energie:
  • solární, větrné a vodní elektrárny,
  • bioplynové stanice,
  • zařízení na spalování biomasy.
 • Řízení před Energetickým regulačním úřadem
 • Poradenství v oblasti vodovodů a kanalizací
 • Poradenství v oblasti ochrany půdy a nakládání s vodami
 • Poradenství v oblasti ochrany ovzduší
 • Nakládání s odpady a elektroodpady
 • Nakládání s chemickými látkami
 • Obchodování s emisními povolenkami a vstup na energetické burzy
 • Povolovací a registrační řízení, řešení sporů a správních deliktů v oblasti životního prostředí
 • Podmínky odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a náhradou environmentálních škod