GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Zastupování a poradenství v oblastech nekalé soutěže a práva na ochranu osobnosti

Nekalá soutěž a právo na ochranu osobnosti

Advokátní kancelář Grubner & Partners je připravena poskytnout vám právní pomoc v oblasti hospodářských aktivit na trhu a prověřit, zda vaše jednání není v rozporu s pravidly hospodářské soutěže anebo není nekalosoutěžním jednáním. V případě převodů podniku nebo jeho části, fúzí, převodů účastnických cenných papírů nebo obchodních podílů vám Grubner & Partners prověří, zda takový krok nepodléhá povolení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a následně nabízí i zajištění vydání takového povolení. 

Naše služby v této oblasti zejména zahrnují:

  • Komplexní poradenství v oblasti soutěžního práva soutěžitelům i jiným účastníkům trhu, a to i ohledně sporných záležitostí.
  • Zastupování klientů při jednáních a správních řízeních u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.
  • Všestranné právní poradenství z oblasti nekalé soutěže, zejména ve věci srovnávací a klamavé reklamy, doménových jmen, užití obchodní firmy, ochrany obchodního tajemství, parazitní soutěže, vyvolání nebezpečí záměny, klamavého označování apod.
  • Zastupování klientů ve sporech z nekalé soutěže jak na straně žalobců tak žalovaných