GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Poradenství pro oblasti pracovního práva, HR a sociálního zabezpečení

Pracovní právo, pracovněprávní spory, sociální zabezpečení

Na poli pracovního práva se tým spolupracujících advokátů Grubner & Partners zabývá veškerou agendou související s vyhotovováním pracovních smluv a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, vytvářením vnitřních předpisů zaměstnavatele, vznikem, změnou a ukončením pracovního poměru, mzdou a platem, překážkami v práci a taktéž odpovědností za škodu, bezpečností práce, problematikou diskriminace a souvisejícími problémy. 

Poradenství v oblasti pracovněprávních předpisů

Tým právníků Grubner & Partners má četné zkušenosti s vedením pracovněprávních sporů a zastupování zaměstnanců i zaměstnavatelů.

V oblasti pracovního práva poskytujeme klientům zejména následující služby:

 • obecné poradenství v celé oblasti pracovního práva,
 • poradenství ohledně pracovních a manažerských smluv, rozvázání pracovního poměru či zrušení funkce, odměn a dalších výhod (včetně přípravy příslušných dokumentů),
 • pracovněprávní spory,
 • odpovědnost v pracovněprávních vztazích,
 • bezpečnost a ochrana zdraví při práci,
 • odměňování zaměstnanců,
 • příprava a konzultace pracovních řádů a vnitřních předpisů zaměstnavatele,
 • právní audity a due diligence v pracovněprávní oblasti,
 • poradenství v oblasti imigračního práva,
 • právní aspekty zaměstnávání cizinců (např. pracovní povolení, povolení k pobytu),
 • konzultace ohledně různých odborářských záležitostí a ustanovení kolektivních smluv.