GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Zastupování a poradenství v soudních, správních a rozhodčích řízeních

Soudní, správní a rozhodčí řízení - zastupování a poradenství

Důležitým předpokladem náležitého výkonu procesních práv účastníka soudního řízení nebo posouzení nároků klienta a efektivní zvolení procesní strategie je bezpodmínečně vhodná volba právního zástupce. Advokátní kancelář Grubner & Partners je připravena prosadit Vaše nároky před soudem, rozhodčím anebo správním orgánem. 

V rámci zastupování v soudních řízeních náš tým poskytuje právní služby zejména v následujících oblastech:

  • přezkoumávání a posuzování nároků klienta, doporučení strategie
  • příprava žalob a dalších podání soudu
  • příprava řádných a mimořádných opravných prostředků (odpor, odvolání, dovolání, žaloba pro zmatečnost, návrh na obnovu řízení)
  • příprava ústavních stížností
  • zastupování před prvoinstančními soudy včetně smírčího jednání s protistranou
  • zastupování v řízení o řádných a mimořádných opravných prostředcích včetně Nejvyššího soudu ČR, Ústavního soudu ČR a Evropského soudu pro lidská práva
  • incidenční spory