GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Poradenství, výběrová řízení, veřejné zakázky

Veřejné zakázky - poradenství, výběrová řízení

Advokátní kancelář Grubner & Partners se zabývá přípravou zadání veřejných zakázek včetně zpracování nabídek, vypracování námitek a návrhů na přezkoumání rozhodnutí zadavatele a návrhu na přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky. Kancelář má rozsáhlé zkušenosti se zastupováním klientů v oblasti problematiky veřejné podpory a se související legislativou Evropské unie, včetně poskytování právní pomoci v přezkumných řízeních ve věci veřejné podpory u Evropské komise. 

Poskytujeme klientům následující služby:

  • poradenství v oblasti veřejných zakázek a veřejné podpory,
  • organizace zadávacích či jiných výběrových řízení,
  • příprava zadávací a smluvní dokumentace,
  • asistence při přípravě a hodnocení nabídek uchazečů,
  • zastupování klientů při vyřizování námitek nebo v řízeních o přezkumu úkonů zadavatele u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže.