GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Rodinné právo - rozvodová řízení, sepsání předmanželské smlouvy, dohoda o péči o děti

Rodinné právo - rozvod manželství, majetkové vyrovnání, výživné na dítě

V rámci rodinných a osobních záležitostí nabízíme široký právní servis, jako např. pomoc při sepsání předmanželské smlouvy, vypořádání majetkových vztahů, ale zejména pomoc při rozvodech. 

Rozvodové řízení, sporný a nesporný rozvod

Stejně starou institucí jako manželství je i rozvod sám. Pokud se nacházíte v životní situaci, kdy jedinou možností je rozvod, je vždy ideální pokusit se dosáhnout tzv. nesporného rozvodu, tj. rozvodu na kterém se oba manželé shodnou.

Potřebujete poradit v rámci rozvodového řízení? Neváhejte nás kontaktovat, dokážeme vám pomoci.

Tým advokátní kanceláře Grubner & Partners se dlouhodobě zabývá rodinným právem a poskytuje svým klientům právní pomoc v rámci mimosoudních i soudních jednání v těchto oblastech:

  • poradenství ve věcech úpravy majetkových poměrů,
  • příprava a vyjednávání předmanželských smluv,
  • zúžení společného jmění manželů,
  • zastupování v řízení o rozvodu manželství - v případě sporného i nesporného rozvodu,
  • majetková vypořádání při zániku manželství - sepisování dohod o vypořádání společného jmění manželů,
  • péče o děti - zastupování v řízení o úpravě poměrů k nezletilým dětem (svěření dítěte do výchovy jednoho z rodičů, vypracování všech potřebných dohod),
  • zastupování a poradenství v řízení o výživném na děti (zletilé i nezletilé), manžela, rozvedeného manžela,
  • vymáhání dlužného výživného,
  • určení otcovství apod.

 

O problematice rodinného práva a rozvodových řízení se dozvíte více na našem specializovaném webu www.rozvodmanzelstvi.com.