GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn

Advokátní úschova finančních prostředků

Advokátní úschovy

K čemu slouží advokátní úschova peněz?

Advokátní úschova slouží ke zvýšení jistoty a důvěry, že smluvní strany řádně splní to, na čem se dohodly. Advokátní úschovu peněz nebo důležitých listin využívají naši klienti i v situacích, kdy potřebují ochránit své peníze, a to z různých důvodů (před odcizením, jinou osobou, pro případ smrti), aniž jsou účastníky konkrétního smluvního vztahu. Advokátní úschova se řídí Usnesením představenstva České advokátní komory.

Advokát – advokátní kancelář (schovatel) tady vystupuje jako nezávislá třetí osoba, která přebírá do úschovy peníze nebo další možné hodnoty, které jsou předmětem určitého smluvního vztahu – např. koupě a prodeje nemovitosti až do doby splnění dohody. Úschova tak umožní naplánovat vaši transakci zcela bez obav, pokud si nejste jisti splněním smlouvy druhou stranou.

Advokátní úschovy – uschovaná plnění (např. peníze) jsou vyplacena jen tehdy, když je splněno i protiplnění; pokud není závazek splněn, jsou peníze advokátem vráceny straně, která je do úschovy vložila. Tímto je tedy zvýšena jistota a důvěra stran v uzavíraný smluvní vztah.

Jaké jsou výhody advokátní úschovy?

Oproti notářským či bankovním službám v této oblasti je úschova naší advokátní kanceláře pro účastníky transakce finančně výhodnější. Celý proces zajištění úschovy je navíc méně formální (smlouvu je možné uzavřít i distančně), přičemž úschova je bezproblémově realizovatelná i v případě nestandardních dohod mezi účastníky. Mezi další důvody, proč využít naši advokátní úschovu zejména patří:

 • Detailně připravená písemná smlouva o úschově
 • Speciální k tomu určené účty v bankách a úschovy v bankovních sejfech
 • Pojištění advokáta
 • Mlčenlivost
 • Odpovědnost
 • Služby poskytujeme v slovenském, anglickém, německém a ruském jazyce
 • Nižší náklady proti notářské úschově

Advokátní úschova se používá zejména k úschově finančních prostředků a listin v souvislosti:

 • S prodejem, koupí a darováním nemovitostí
 • S vypořádáním společného jmění manželů
 • Vypořádání spoluvlastnických podílů
 • V rámci obchodních vztahů
 • Úschovy důležitých rodinných nebo obchodních listin, cenných papírů
 • Ochranou finančních prostředků před jinou osobou
 • Ochranou finančních prostředků před odcizením
 • Ochranou finančních prostředků pro případ smrti
 • Ochranou finančních prostředků i pro jiné důvody

SLUŽBY

Přehled služeb, které nabízí advokátní kancelář GRUBNER & PARTNERS:

 • Úschova finančních prostředků, v souvislosti s prodejem a koupí nemovitostí
 • Úschova finančních prostředků v souvislosti s vypořádáním společného jmění manželů
 • Úschova finančních prostředků při vypořádání podílového spoluvlastnictví
 • Úschovy finančních prostředků před jinou osobou
 • Úschovy finančních prostředků pro případ smrti
 • Úschovy finančních prostředků před odcizením
 • Úschovy finančních prostředků z jiných důvodů
 • Úschova finančních prostředků v obchodních vztazích
 • Úschovy zdrojových kódů SW (escrow – source code)
 • Úschovy listin
 • Úschovy cenných papírů

POSTUP

Realizace advokátní úschovy je běžná služba, kterou poskytuje advokátní kancelář GRUBNER & PARTNERS svým klientů. Postup a realizace úschovy je velmi snadný:


1. Kontaktujte naši kancelář:

 1. Telefonicky: 224313793
 2. E-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 3. Využijte on-line formuláře níže

 

2. Uveďte svůj požadavek, o jakou konkrétní úschovu máte zájem:

 1. úschovy finančních prostředků v souvislosti s prodejem, koupí nebo darováním nemovitosti
 2. úschova finančních prostředků z jiných důvodů,
 3. úschovy finančních prostředků v rámci obchodních vztahů,
 4. úschovy zdrojových kódů SW,
 5. úschovy listin nebo cenných papírů

 

3. Obratem vás budeme kontaktovat:

 1. obdržíte cenovou nabídku,
 2. nebo bude potřeba upřesnit některé otázky týkající se vybrané úschovy, na základě kterých detailně specifikujeme jednotlivé podmínky dle vašich požadavků a následně vám zašleme cenovou nabídku.

 

4. Odsouhlasení vzájemných podmínek advokátní úschovy a cenové nabídky

5. Zašleme vám návrh smlouvy o úschově, která bude obsahovat konkrétní podmínky úschovy dle vašich požadavků

6. Realizace advokátní úschovy

CENY

Odměna za úschovu finančních prostředků:

 • 1.150 Kč do částky 100.000 Kč úschovy
 • 1.150 Kč + 0,6 % z přebývající částky nad 100.000 Kč až do částky 500.000,- Kč úschovy
 • 3.500 Kč + 0,4 % z přebývající částky nad 500.000 Kč až do částky 1,000.000,- Kč úschovy
 • 5.500 Kč + 0,2 % z přebývající částky nad 1,000.000 Kč až do částky 10,000.000,- Kč úschovy
 • 20.000 Kč + 0,1 % z přebývající částky nad 10,000.000 Kč
 • 1.000 Kč minimální odměna za advokátní úschovu

Slevy:

 • V případě, že objem úschov v průběhu kalendářního roku přesáhne částku 50.000 Kč, bude poskytnuta v následujícím roce sleva 20 % na všechny úschovy.
 • Při vyšších objemech advokátních úschov bude sjednána speciální zvýhodněná cena.

 Odměna za úschovu zdrojových kódů SW:

 • 15.000 Kč / rok - Základní poplatek za uložení zdrojových kódů softwaru do 50 GB (poplatek zahrnuje vytvoření smlouvy o úschově, dle požadavků klienta; vyrozumění poskytovatele a nabyvatele licence o uložení a vydání zdrojových kódů).
 • 1.500 Kč / rok - Poplatek za bezpečnostní schránku standardní velikosti (5 CD/DVD či dat.pásek).
 • 1.500 Kč / obnova - Poplatek za každou obnovu předmětu úschovy.
 • 5.000 Kč / rok – Poplatek za neomezenou obnovu.
 • 3.000 Kč – Poplatek za vydání uložených zdrojových kódu z úschovy oprávněné straně.
 • 2.000 Kč - Poplatek za předání předmětu escrow mimo sídlo schovatele – source code.

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Odměna za úschovu cenných papírů a listin je sjednána individuálně.

Modelová situace

Kupujete např. nemovitost 3.000.000 Kč a chcete větší jistotu, že po zaplacení kupní ceny dojde bez zbytečných průtahů a problémů k zápisu vašeho vlastnického práva do katastru nemovitostí?

Advokátní kancelář:
U advokáta schováte kupní cenu, kterou advokát vyplatí z úschovy prodávajícímu až po provedeném zápisu v katastru nemovitostí. Naše advokátní kancelář vám nabídne i kontrolu kupní smlouvy nebo sepsání kupní smlouvy a veškeré služby spojené s převodem vlastnického práva. Cena úschovy pak může být zahrnuta do odměny za tyto služby. Advokátní úschova nabízí kromě profesionálního ošetření finančních prostředků na separátním účtu zejména větší flexibilitu a hlavně je možné se na ceně úschovy dohodnout smluvně.


Důvody, proč mít advokátní úschovu:

 • obava z toho, že k zatížení nemovitosti dojde v mezidobí od podpisu smlouvy o smlouvě budoucí nebo kupní smlouvy do doby nabytí vlastnictví
 • obava z problematického zpětného získání zaplacené kupní ceny v případě, že nedojde k převodu nebo v mezidobí dojde k zatížení nemovitosti
 • obava z nezaplacení daně z převodu nemovitostí prodávající – kupující je ze zákona ručitelem za zaplacení daně z převodu nemovitostí. Vyloučení rizika přímým zaplacením daně advokátem z úschovy na účet finančního úřadu.
 • Komunikace s profesionální advokátní kanceláří GRUBNER & PARTNERS
 • Pojištění advokáta
 • Úschova peněz na speciálním účtu úschov vedeném bankou
 • Mlčenlivost
 • Odpovědnost
 • Právní záruka zajištění vašich požadavků v detailně sepsané písemné smlouvě
 • Levnější než notářská úschova

Realitní kancelář:
Realitní kanceláře nabízejí často úschovu kupní ceny zadarmo. Realitní kanceláře, ale nemohou zakládat účty podléhající speciálnímu právnímu režimu pro tyto účely, jako může advokát nebo notář. Tyto účty realitních kanceláří, jsou v podstatě účty, s nimiž může realitní kancelář jakkoli nakládat (na rozdíl od advokáta) v rámci své podnikatelské činnosti, tj. – použít pro své platby, hrazení faktur apod. Stejně tak se vystavujete riziku, pokud výpis z katastru nemovitostí bude obsahovat určité vady a realitní kancelář peníze protistraně vyplatí. Nemluvě o ošetření vašich vlastnických práv v kupní smlouvě, popřípadě jakýchkoli dalších skutečností, zajistí s odbornou kvalifikací nejlépe advokátní kancelář.

Pouze advokátní nebo notářská úschova, popřípadě speciální účet u banky vám dává potřebnou jistotu, že s penězi bude zacházeno jen podle smlouvy o úschově.

Notář:
Notářská úschova stejně jako banka vám tyto služby mohou nabídnout, ale jejich cena je vázána tarify, od nichž se nelze odchýlit, a může být i poměrně vysoká. Např. cena za notářskou úschovu kupní ceny ve výši 3.000.000 Kč podle tarifu činí 9.600 Kč bez DPH.