GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Vymáhání pohledávek, výzva k úhradě, exekutorské zápisy

Vymáhání pohledávek, výzva k úhradě, exekutorské zápisy

Advokátní kancelář GRUBNER & PARTNERS poskytuje klientům komplexní služby v oblasti správy a vymáhání pohledávek. Ve spolupráci s renomovanými exekutorskými úřady i bezpečnostními agenturami, zajišťujeme efektivní vymáhání pohledávek a sporů jak v České republice, tak i v zahraničí. 

V této oblasti zajišťujeme klientům zejména níže uvedené činnosti a služby:

  • komunikace s dlužníky
  • příprava a administrace výzev k úhradě
  • mimosoudní vymáhání pohledávek prostřednictvím terénních pracovníků
  • prověření majetkové situace dlužníka a souvisejících osobních a obchodních vztahů
  • sepisování exekutorských zápisů s přímou vykonatelností po celém území ČR
  • zahájení a vedení soudních, případně rozhodčích řízení vedoucích k pravomocnému přiznání nároku klienta
  • zastupování klientů na ústních soudních jednáních
  • nařizování a vedení exekucí efektivním způsobem ve spolupráci s renomovanými exekutorskými úřady
  • odkupy portfolií pohledávek