GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Správní právo - zastupování ve správním řízení

Správní právo - zastupování ve správním řízení

Rozhodl správní orgán ve váš neprospěch a vy nevíte co dál? Byl vám zadržen řidičský průkaz? Nebo jste byli vyzváni k podání vysvětlení, např. ve věci dopravní nehody? 

Tým právníků advokátní kanceláře Grubner & Partners vám dokáže pomoci a navrhnout pro vás nejvhodnější řešení.

V oblasti správního práva poskytujeme zejména tyto služby:

  • asistence klientům s přípravou podkladů pro správní řízení, žádosti o vydání územního rozhodnutí, stavebního povolení apod.),
  • zastupování klientů v řízeních před správními orgány, a to např. v územních a stavebních řízeních, řízeních přestupkových, a to i v oblasti daní, dopravních přestupků, a celé řadě dalších,
  • zastupování klientů v řízeních o řádných opravných prostředcích proti správním rozhodnutím (odvolání, rozklad, obnova řízení),
  • zastupování klientů při soudním přezkumu správních rozhodnutí (správní žaloba, kasační stížnost proti rozhodnutí správních soudů u Nejvyššího správního soudu),
  • zastupování v řízení před katastrálním úřadem (vklady, zápisy a výmazy práv),
  • přestupky (podání oznámení o přestupku, zastupování poškozeného/obviněného ze spáchání přestupku, soupis opravných prostředků),
  • poradenství ve stavebním řízení,
  • zastupování v řízení o žádosti o udělení českého státního občanství, zastupování cizinců před cizineckou policií, azyl,
  • vyřízení oprávnění k provozování živností (živnostenských listů) a jejich změn.