GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn

Autorizovaná konverze dokumentů

Advokátní kancelář Grubner & Partners provádí autorizovanou konverzi dokumentů dle zákona č. 300/2008 Sb. Tuto službu poskytujeme jak fyzickým tak právnickým osobám, které mají ze zákona zřízenu datovou schránku - převedení datové zprávy od orgánu veřejné moci (rozhodnutí, osvědčení atd.) do listinné podoby s platností veřejné listiny.

Datovou zprávu z datové schránky nestačí jen vytisknout, takový dokument je pouze opisem textu uvedeného v konkrétní zprávě, nicméně jej nelze použít jako platnou a účinnou veřejnou listinu před orgány veřejné moci. K tomuto slouží konverze dokumentů, kterou pro vás rádi provedeme.

Autorizovaná konverze znamená úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Konverze z listinné do elektronické podoby

Klient přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby klienta předáván na zvolené el. médium nebo je zaslán do tzv. Úschovny, tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej klient kdykoliv později vyzvedne.

Konverze z elektronické do listinné podoby

Elektronický dokument, který chce klient konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD či flash disku nebo poslat z datové schránky klienta do tzv. Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou klient přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifikaci.

Zašlete nám konverzní lístek e-mailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. s požadavkem na konverzi a počtem požadovaných konverzí.

My vám oproti úhradě poplatku listinnou konverzi dokumentu připravíme k osobnímu vyzvednutí nebo zašleme na vámi určenou adresu. Do e-mailu rovněž uveďte fakturační údaje plátce poplatku za provedení konverze.

Cena za autorizovanou konverzi dokumentů

  • z listinné do elektronické podoby za každou i započatou stránku konvertovaného dokumentu  - 30 Kč (bez DPH).
  • z elektronické do listinné podoby za každou i započatou stránku konvertovaného dokumentu  - 30 Kč (bez DPH).