GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Trestní právo a přestupkové řízení, zastupování a obhajoba, náhrada škody

Trestní právo a přestupkové řízení - zastupování a obhajoba, náhrada škody

Volba obhájce v trestním řízení je zcela zásadní a nezbytná v případě ochrany práv v trestním řízení, aby došlo k využití a správnému vyhodnocení opatřených důkazů, které by byly příznivě zohledněny při rozhodování o jeho vině či trestu. Pomocí advokáta lze naopak zajistit i řadu práv osob poškozených trestným činem zejména v oblasti náhrady škody, bolestného, ztížení společenského uplatnění a jejich výkon v rámci trestního řízení. 

V této oblasti poskytujeme klientům zejména následující služby:

  • obhajoba v trestních věcech ve všech stádiích řízení,
  • zastupování poškozeného v trestním řízení, náhrada škody způsobené trestným činem, adhezní řízení
  • trestní odpovědnost podnikatelů, statutárních orgánů obchodních společností
  • zastupování v řízení o přestupcích a jiných správních deliktech