GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Komplexní právně-daňové poradenství v dědických záležitostech

Dědické právo - sepsání závěti, dohoda mezi dědici, dědické řízení

Advokátní kancelář GRUBNER & PARTNERS s více než dvacetiletou tradicí, poskytuje komplexní právně-daňového poradenství v dědických záležitostech v ČR, ale i v zahraničí.

V soukromých záležitostech našich klientů přistupujeme s maximální péčí a absolutní diskrétností. Zajistíme pro vás nadstandardní služby jak při organizaci a správě osobního a rodinného majetku, tak v rodinných záležitostech až po kompletní dědické řízení.

Naše služby v oblasti dědického práva zahrnují:

 • problematiku závětí včetně sepsání závěti nebo dědické smlouvy,
 • poradenství při projednávání a sepisování dohod mezi dědici,
 • sepsání listiny o vydědění,
 • nabývání dědictví,
 • dodatečné projednání dědictví,
 • ochrana oprávněného dědice,
 • zastupování dědiců i věřitelů v dědických sporech soudních i mimosoudních – podávání žalob, vyjádření k žalobám, odvolání a jiné úkony v rámci dědického řízení,
 • zastupování v notářských sporech,
 • sepsání darovací smlouvy,
 • právně-daňové poradenství.

Dále pro naše klienty v kombinaci s mezinárodním dědictvím zajišťujeme:

 • zajištění zastupování klienta v rámci dědického řízení v zahraničí,
 • zajištění uznávání rozhodnutí,
 • korektury dat,
 • překlady listin.