GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Právo obchodních společností, zakládání o.s., poradenství pro podnikatele

Právo obchodních společností - poradenství v oblasti obchodního práva

Grubner & Partners se specializuje na poskytování právního poradenství v oblasti obchodního práva od zakládání společností až po kompletní správu jejich agendy. Důraz klademe na zajištění stoprocentní podpory a poradenství v běžném denním podnikání a promptně reagujeme na požadavky svých klientů.

Právní poradenství zahrnuje veškeré aspekty podnikatelské činnosti, a to zejména tyto služby:

  • zakládání všech forem obchodních společností, sepisování zakladatelských dokumentů, zabezpečování živnostenských a jiných podnikatelských oprávnění, zápisy do obchodního rejstříku a získávání podnikatelských oprávnění, veškeré formality ve vztahu k veřejné správě, informační povinnosti;
  • corporate governance (konání valných hromad a schůzí dalších orgánů obchodních společností, optimalizace struktury řízení a správy kapitálových společností, smlouvy o výkonu funkce, působnost představenstva a dozorčí rady);
  • vztahy mezi ovládanými a ovládajícími osobami, zpráva o vztazích mezi propojenými osobami a její přezkoumání, ovládací smlouva;
  • povinnosti a odpovědnost členů orgánů společnosti;
  • zvyšování a snižování základního kapitálu obchodních společností;
  • plány a realizace přeměn, restrukturalizací či likvidací obchodních společností;
  • problematiku společných podniků (joint ventures);
  • akciové a opční programy;
  • strukturování právních vztahů mezi osobami v rámci koncernu.

Podnikatelská činnosti zahraničních právnických nebo fyzických osob v České republice často vyžaduje koordinaci právních kroků a daňové optimalizace na české i mezinárodní úrovni; v této souvislosti zajišťuje naše kancelář komplexní služby zejména ve spolupráci s ČBR Audit Union ale i ve spolupráci s předními daňovými odborníky.