GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Trestní právo - obhajoba a zastupování v trestním řízení

Trestní právo - obhajoba a zastupování v trestním řízení

Volba obhájce v trestním řízení je zcela zásadní a nezbytná v případě ochrany práv v trestním řízení, aby došlo k využití a správnému vyhodnocení opatřených důkazů, které by byly příznivě zohledněny při rozhodování o jeho vině či trestu. Pomocí advokáta lze naopak zajistit i řadu práv osob poškozených trestným činem zejména v oblasti náhrady škody, bolestného, ztížení společenského uplatnění a jejich výkon v rámci trestního řízení.

V oblasti trestního práva poskytujeme tyto služby:

  • vedení obhajoby v trestním řízení (zejména hospodářské trestné činy, trestné činy proti majetku, trestné činy proti životu a zdraví, atd.),
  • obhajoba mladistvých,
  • zastupování před soudem a orgány činnými v trestním řízení,
  • konzultace, příprava a podání trestního oznámení,
  • zastupování v přípravném řízení (navrhování důkazů, asistence u všech vyšetřovacích úkonech, úkony směřující k propuštění z vazby atd.),
  • sepisování řádných a mimořádných opravných prostředků (odvolání, stížnost, dovolání, stížnost pro porušení zákona, návrh na povolení obnovy řízení, ústavní stížnost),
  • příprava podkladů pro podmíněné zastavení trestního stíhání,
  • zastupování poškozeného v adhezním řízení (náhrada škody v trestním řízení),
  • zastupování zúčastněných osob,
  • zastupování v řízení o přestupcích.