GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Počítačové a internetové právo - poradenství v oblastech IT/IP, media a telekomunikace

IT/IP, média a telekomunikace - počítačové a internetové právo

Grubner & Partners poskytuje poradenství poskytovatelům, dodavatelům i zákazníkům informačních technologií, zejména zabezpečuje pro své klienty poradenství a pomoc při registraci, převodu a ochraně internetových domén, zastupování při získávání telekomunikačních licencí a povolení od příslušných orgánů státní správy a jakoukoliv jinou právní pomoc v oblasti počítačové, internetového práva a práva komunikačních technologií. Právní služby z oblasti IT spočívají nejen v přípravě smluv a poradenství při vedení obchodních jednání, nýbrž i při řešení případných soudních sporů. 

V oblasti internetového a počítačového práva poskytujeme zejména následující služby:

  • poradenství a příprava vyjednávání smluv v oblasti poskytování a vývoje softwaru, zejména licenční smlouvy, smlouvy o poskytování SW a jeho nájmu;
  • konzultace a příprava veškeré IT smluvní dokumentace včetně jejího vyjednávání;
  • poradenství v oblasti web hostingu, www stránek a doménových sporů, ochrany osobních údajů;
  • zajišťování veškerých licencí a povolení;
  • zastupování klientů před soudy a telekomunikačními institucemi.