GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Obchodní právo, fúze, akvizice - právní a ekonomické poradenství

Obchodní právo / Fúze, akvizice - právní a ekonomické poradenství

Obchodní právo a právo obchodních společností jsou stěžejními předměty služeb, které poskytuje naše advokátní kancelář českým i zahraničním klientům. Grubner & Partners nabízí svým  klientům poradenství ve všech záležitostech a oborech podnikání: od volby právní formy podniku a jeho založení, až po komplexní domácí či mezinárodní transakce. Sledujeme aktuální právní vývoj a informujeme klienty o všech změnách a pomáháme jim tak bezproblémově zajišťovat chod jejich podnikání, a zejména soulad se změnami v právní legislativě.

Naše advokátní kancelář má mnoholeté zkušenosti se zastupováním zahraničních investorů při nabývání podílů na českých společnostech, při slučování, fúzích, prodejích podniků nebo jejich částí, při zadávání veřejných zakázek či poskytování státní podpory.

Naše služby v oblasti obchodního práva zahrnují:

  • Právní poradenství v oblasti přeměn obchodních společností, zejména při sloučení, splynutí, rozdělení a jiných přeměnách obchodních společností.
  • Veškerý servis spojený s přeměnami obchodních společností od výběru optimálního řešení až po vlastní realizaci a zápis do obchodního rejstříku.
  • Právní a ekonomické poradenství v oblasti akvizic vč. návrhu detailní struktury konkrétní akvizice.
  • Provedení právního auditu (due diligence).
  • Přípravu a projednání transakční dokumentace.
  • Zajištění ocenění majetku.
  • Po-transakční servis a poradenství.