GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Bankovní právo, pojišťovnictví, finanční právo a kapitálové trhy

Bankovní právo

Náš tým má zkušenosti a bohatou praxi v oblasti financí, pojišťovnictví a kapitálového trhu. Poskytuje poradenství domácím i zahraničním bankám, obchodníkům s cennými papíry, fondům kolektivního investování, penzijním fondům a dalším finančním institucím ve všech oblastech jejich podnikatelské činnosti. 

Právní poradenství poskytujeme jak stávajícím tak nově vznikajícím podnikatelům s aktivitami v podnikání na kapitálovém trhu, při přípravě a realizaci IPO, při přípravě standardní dokumentace pro finanční produkty, v pojišťovnictví, pro významné úvěry,v souvislosti s regulatorními a provozními otázkami, vypracovávame právní analýzy finančních portfolií. 

Mezi poradenství, které v této oblasti náš tým typicky poskytuje, patří zejména:

 • zastupování klientů a poradenství při sjednávání všech druhů úvěrů, včetně akvizičního, exportního či syndikovaného financování
 • příprava úvěrové a zajišťovací dokumentace, analýzy návrhů bankovních úvěrových smluv
 • příprava a revize dokumentace jednotlivých finančních produktů a jejich zajištění, včetně příslušných všeobecných obchodních podmínek
 • analýza a řešení regulatorních otázek týkajících se činnosti domácích i zahraničních bank, obchodníků s cennými papíry a dalšími finančními institucemi
 • právní asistence v souvislosti s veřejným nabízením či privátním umisťováním cenných papírů a finančních instrumentů v České republice a přijímáním cenných papírů k obchodování na veřejné trhy v České republice
 • nabídky převzetí a vytěsnění (squeeze-out)
 • právo cenných papírů, směnečné právo
 • zakládání a licencování fondů kvalifikovaných investorů a nemovitostních fondů
 • poradenství v oblasti pojišťovacího práva
 • transakční a regulatorní poradenství související s obchodováním s deriváty a strukturovanými finančními produkty
 • regulace a dodržování právních předpisů Evropské unie a České republiky, včetně zastupování v rámci regulačních sporů