GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Hospodářská soutěž a právo EU

Hospodářská soutěž a právo EU

Tým našich právníků poskytuje právní služby se zaměřením na zastupování v řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže (spojování soutěžitelů, veřejné zakázky, zastupování soutěžitelů i spotřebitelů, zejména v souvislosti s právem nekalé soutěže) ale i veškeré právní poradenství související s právem EU

V této oblasti poskytujeme klientům zejména následující služby:

  • komplexní poradenství v oblasti soutěžního práva včetně sporných záležitostí a nekalé soutěže,
  • všestranné právní poradenství z oblasti nekalé soutěže, tj. k dovolenému i zakázanému chování v hospodářské soutěži, zvláště ve věci srovnávací a klamavé reklamy, doménových jmen, užití obchodní firmy, ochrany obchodního tajemství, parazitní soutěže, zlehčování a oprávněné obrany, vyvolání nebezpečí záměny, klamavého označování apod.,
  • příprava a připomínkování compliance programů,
  • zastupování klientů v řízení před Úřadem na ochranu hospodářské soutěže, národními soudy i evropskými institucemi,
  • zastupování klientů ve sporech o náhradu škody jak na straně žalobců tak žalovaných, včetně zastupování v řízeních o nařízení předběžných opatření a výkonu rozhodnutí,
  • posouzení aplikace právních norem práva EU při veškerých transakcích,
  • duševní vlastnictví: evropské ochranné známky a patenty,
  • volný pohyb osob, služeb, zboží a kapitálu: pobyt cizinců, vysílání zaměstnanců, poskytování finančních služeb.