GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Závazkové právo, zastupování a poradenství, příprava smluv

Závazkové právo - zastupování a poradenství, příprava smluv

Tým odborníků z advokátní kanceláře Grubner & Partners v oblasti závazkového práva práva úzce spolupracuje s klientem tak, aby detailně pochopil jeho podnikání a dokázal navrhnout řešení, které podpoří prosperitu a úspěšný vývoj klienta.

Klientům poskytujeme komplexní službu od konzultací a připomínek jejich smluvních vztahů přes vypracovávání a přípravu pojmenovaných, nepojmenovaných (inominátních) i smíšených smluv (kupní smlouvy, smlouvy o dílo, úvěrové smlouvy, smlouvy o obchodním zastoupení, leasingové smlouvy, fransiching, factoring), obchodních a občanskoprávních smluv s důrazem na zajištění právního postavení klienta, včetně zajištění účasti některého z právníků Grubner & Partners na obchodních jednáních klienta, včetně služeb v oblasti mezinárodního smluvního práva.

V oblasti závazkového práva poskytujeme následující služby:

  • navržení a doporučení optimální smluvní konstrukce,
  • příprava a vyjednávání všech typů smluv,
  • asistence při zajišťování plnění povinností smluvních stran, včetně vymáhání pohledávek,
  • poradenství při smírném či soudním (rozhodčím) řešení možných sporů.