GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Kontrolní hlášení pro plátce DPH

Kontrolní hlášení pro plátce DPH

pondělí, 07 prosinec 2015

Víte, že od o kontrolních 1. 1. 2016 mají plátci DPH povinnost podávat FÚ kontrolní hlášení?

Povinností každého plátce DPH bude podat do 25. dne v měsíci finančnímu úřadu přehled všech svých uskutečněných a přijatých zdanitelných plnění za předchozí kalendářní měsíc. Výjimku z výše uvedených měsíčních povinností mají pouze fyzické osoby - čtvrtletní plátci DPH. Ty mohou hlášení podávat jednou čtvrtletně do 25. dne po skončení čtvrtletí.

Uskutečněná i přijatá zdanitelná plnění v částce včetně DPH od 10.000 Kč bude povinnost uvést do kontrolního hlášení jednotlivě i s uvedením identifikace (DIČ) obchodního partnera. Plnění do 10.000 Kč se budou za celý měsíc uvádět kumulovaně. Finanční správa ČR bude prověřovat vzájemnou shodu údajů uvedených do kontrolních hlášení dodavatelem a odběratelem. V případě zjištění nesrovnalostí v hlášeních bude dodavatel i odběratele vyzývat k prověření a opravě či potvrzení původně tvrzených údajů, a to ve velmi krátkých pětidenních lhůtách.

Pokud by snad byl následně nějaký údaj na faktuře (třeba jen datum nebo číslo dokladu) měněn, je nutno to okamžitě promítnout do kontrolního hlášení, případně již podané kontrolní hlášení do pěti pracovních dnů opravit (podáním tzv. následného hlášení). Rovněž tak je povinnost neprodleně doplnit do kontrolního hlášení fakturu, která byla za daný měsíc vystavena opožděně. Sankce za zpoždění, neuvedení či chybné uvedení údajů jsou nepřiměřeně tvrdé (podle situace pokuta ve výši 10 tis. Kč, 30 tis. Kč a 50 tis.

Více informací najdete na:
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-a-pojistne/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH

Podání kontrolního hlášení musí být učiněno výhradně elektronickou formou. Za nepodání kontrolního hlášení hrozí sankce. Od 1. ledna 2016 budou mít i fyzické osoby s obratem menším než 6 milionů korun povinnost podávat většinu ostatních podání v souvislosti s DPH pouze elektronicky.

JUDr. Barbora Grubnerová