GRUBNER & PARTNERS - advokátní kancelář
Google+ Twitter Facebok LinkedIn
Novela živnostenského zákona zjednodušení administrativní zátěž podnikatelů

Novela živnostenského zákona zjednodušení administrativní zátěž podnikatelů

čtvrtek, 02 srpen 2012

Koncem července nabyla účinnosti novela živnostenského zákona, která byla vyhlášena ve Sbírce zákonů pod číslem 169/2012Sb., a má ulehčit podnikání zejména podnikatelům – fyzickým osobám při zahájení a průběhu podnikání. Záměrem novely je zejména minimalizovat administrativní zátěž podnikatelů zatím v těchto úkonech:

 • Při změně bydliště nebude třeba oznamovat změnu místa podnikání

  Pokud podnikatel uvede jako adresu místa podnikání své bydliště, může zároveň požádat
  živnostenský úřad o to, aby mu se změnou bydliště automaticky  byla měněna i adresa místa podnikání. Úřad tuto změnu provede automaticky a podnikatelé tak nemusí nic oznamovat.

 • Identifikační číslo provozovny nebude třeba uvádět

  Je na vlastním uvážení každého podnikatele, zda přiděleným identifikační číslem zvenku označí své provozovny. Podnikatel je i nadále povinen zajistit pouze to, aby provozovna byla pro provozování živnosti způsobilá.

 • Oznamovat lze všem úřadům najednou

  Prostřednictvím svého živnostenského úřadu coby Centrálního registračního místa (CRM) mohou nově podnikatelé učinit podání rovněž vůči dalším orgánům státní správy a institucím, jako jsou například finanční úřady, správa sociálního zabezpečení, úřady práce i zdravotní pojišťovny a to i tehdy pokud se změna zároveň neoznamuje i živnostenskému úřadu.

 • Pokračování v živnosti při úmrtí podnikatele

  Účelem této změny je zejména zajištění plynulého chodu podniku při úmrtí podnikatele. Novela udává okruh subjektů oprávněných k pokračování v živnosti až do skončení dědického řízení (těmi jsou správce dědictví, dědicové ze zákona, dědicové ze závěti, pozůstalý manžel nebo partner, i když není dědicem, a pokud je spoluvlastníkem majetku, případně též insolvenční správce).